O Nama - HEMA FOUNDATION

Email Ispis PDF

Hema Foundation

Osnovna ideja i cilj HEMA FOUNDATION bit će da se pruži šansa mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. HEMA FOUNDATION neće biti  isključivo namijenjena talentovanoj omladini već će prvenstveno pružiti ruku podrške djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socio-ekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. Iznalazeći mogućnost da ih moralno i materijalno podrži, HEMA FOUNDATION će  pokušavat da im olakša svodnevnicu i pomogne da završe fakultet i stanu na svoje noge. HEMA FOUNDATION će kroz svoj angažman i svoje zalaganje da pomogne kvalitetnim mladim ljudima željnim znanja i usavršavanja i insistirati prije svega na odgovornom pristupu mladoj generaciji i njenom potencijalu, naročito u sferi obrazovanja i odgoja mladih talenata.

Jer, oni su ti koji imaju sve što je potrebno za napredovanje  i dalji razvoj BiH, a mi smo samo nevidljiva ruka koja će ih čuvati da ne padnu sa litice u svijet neznanja, nepismenosti, bijede i na kraju u svijet bez svijetle budućnosti.


 
 
You are here: O Nama