Šta radimo?

Email Ispis PDF
 

Šta radi HEMA FONDACIJA?

1. Materijalna podrška u vidu stipendije za pohađanje oderđenih fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija:

- prvenstveno za mlade sa izuzetno dobrim rezultatima u obrazovanju čiji roditelji zbog jako teškog socijalnog stanja nisu u stanju pomoći svojoj djecu da se dalje obrazuju

- te djeci bez jednog ili oba roditelja.

2. Utjecanje na javno mjenje putem predavanja, javnih istupa u medijima, izlaganja, aktivnosti u okviru školskih ustanova, kao i na druge načine koji omogućavaju efikasno usmjeravanje pažnje na obrazovanje mladih ljudi koji su bili dio post ratnog perioda.

3. Svi korisnici stipendije će se uključiti u volonterske aktivnosti Fondacije.

4. Uspješnim djelovanjem HEMA FUONDATION će nastojati proširiti svoje aktivnosti i na druge vidove pomoći mladima. U budućnosti, HEMA FUONDATION će nastojati razvijati poduzetnički duh kod mladih sa ciljem aktiviranja kreativnih potencijala i finansijskom pomoći motivirati ih na realizaciju vlastitih ideja i zadatih ciljeva. Jedan od osnovnih i itekako važnih ciljeva koje HEMA FOUNDATION želi ostvariti jeste mogućnost da se ta ideja stipendiranja i pomoći mladim ljudima, koju će započeti osnivač fondacije, nastavi dalje sa generacijama koje će biti stipendirane. U skladu s tim odlučeno je da će svi stipendisti HEMA FOUNDATION imati PRAVNU OBAVEZU  da, omoguće školovanja bar jednog mladog čovjeka. Odnosno da onog momenta kada stupe u radni odnos  počnu sa stipendiranjem jednog studenta iz profesionalne oblasti svog studiranja.