Oglas Elektrotehnički fakultet

Email Ispis PDF

Hema Foundation

Objavljuje   konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja

Bosne i Hercegovine .Stipendije  će biti  dodjeljene studentima druge godine studija

koji su školske 2011/2012. godine redovno upisali drugu godinu studija u Sarajevu :

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

odsjek  telekomunikacije, odsjek za računarstvo i informatiku

Svaki student morat ce ispunjavati sljedece uvjete:

  • državljanin Bosne i Hercegovine;
  • redovno upisani studenti/kinje  prve i druge godine postdiplomskog studija u tekucoj  školskoj godini;
  • prosjek ocjena 8
  • ne primaju stipendiju ni po kojoj drugoj osnovi

Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba priložiti i sljedeće

dokumente:

  • ličnu/osobnu iskaznicu
  • cv
  • kopija ovjerenog semestra sa polozenim ispitima
  • kućnu listu
  • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
  • potvrdu o smrti-pogibiji (otac ili majka)

(za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti  izdata od nadležne institucije - biroa za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren do 01.10.2011.godine u sredstvima javnog informisanja.

Uz prijavu na konkurs dostaviti i sva potrebna dokumenta.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa priloženom dokumentima slati na adresu:Radnička 18

71 000 Sarajevo.

Kontakt osoba za informacije Naida Hrustemović, 062 649-284