Ko smo?

Email Ispis PDF
Sample Image

Ko je Hema fondacija?

HEMA FOUNDATION je fondacija koja ima za cilj i čija je osnovna ideja pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem, zalaganjem i radom učestvuju u razvoju lokalnih zajednica i vlastitih mogućnosti.

Fondacija će kroz scoj angažman i svoje zalaganje pomagati kvalitetnim mladim ljudima željnim znanja i usavršavanja i insistirati prije svega na odgovornom pristupu mladoj generaciji i njenom potencijalu, naročito u sferi obrazovanja i odgoja mladih talenata.

HEMA FOUNDATION će pružati ruku podrške djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socio-ekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. Iznalazeći mogućnost da ih moralno i materijalno podrži, HEMA FOUNDATION će  pokušavat da im olakša svodnevnicu i pomogne da završe fakultet i stanu na svoje noge.

Jer, oni su ti koji imaju sve što je potrebno za napredovanje  i dalji razvoj BiH, a mi smo samo nevidljiva ruka koja će ih čuvati da ne padnu sa litice u svijet neznanja, nepismenosti, bijede i na kraju u svijet bez svijetle budućnosti.