Uslovi stipendiranja

Email Ispis PDF

Da mi mogli postati stipendisti HEMA FOUNDATION svaki student mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/kinja druge i treće godine dodiplomskog studija u tekućoj  školskoj godini;
 • ne primaju stipendiju ni po kojoj drugoj osnovi

Ono sto je jako bitno naglasiti jeste da ce HEMA FOUDATION ostvariti jako dobre odnose sa ostalim fondacija istog cilja i angazmana a naravno u svrahu kontrole i razmjene podataka o studentima da se ne bi desilo da jedan student bude stipendista vise fondacija.

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima koji uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviti će se interviju. Na interviju kandidati ce biti dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

 • ličnu/osobnu iskaznicu
 • svjedocanstvo o uspjehu iz srednje skole , cv
 • index
 • kućnu listu
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije - biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati za stipendiranje dužni su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
 • potvrda o redovnom studiranju
 • potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti HEMA FOUNDATION.

Ugovori se mogu prekinuti ukoliko student ne ispunjava neke od uslova HEMA FOUNDATION,  a  koje ce naknadno biti utvrđene.

Itekako treba istaknuti da studenti koji budu primljeni na samom početku kao stipendisti HEMA FOUNDATION na osnovu rezultata studiranja do tog momenta imat će obavezu da na kraju određenog semestra organizaciji dostave prosjek ocjena, odnosno da daju na uvid organizaciji rezultate studiranja. Ukoliko njihovi rezultati ne budu zadovoljavajući, odnosno ne budu ispunjavali kriterije prosjeka, a to je 8,5 stipendija će im biti ukinuta i time će se dati šansa novim studentima da budu stipendisti HEMA FOUNDATION, a koji ce biti sljedeći na listi čekanja sa prethodno utvrđenim kriterijima.