Način stipendiranja

Email Ispis PDF

Stipendijama za studente bit će obuhvaćeni mladi od 18 do 25 godina. Među ovim studentima, prioritet će se dati studentima koja su slabijeg materijalnog stanja, pokazuju bolji uspjeh na fakultetu. Podaci o studentima se preuzimaju od državnih institucija koje su po zakonu ovlaštene da ih sakupljaju (Kantonalna ministarstva za socijalna pitanja), fakulteta i ličnim podnošenjem molbe za dodjelu stipendije.

Stipendije HEMA FOUNDATION  u iznosu od 150 KM mjesečno dobiti  redovni student (redovni samofinansirajući) sa prosjekom ocjena od  8.5.

Svaka aplikacija treba da sadrži: ispunjen formular, dvije slike, potvrdu o smrti-pogibiji (otac ili majka), uvjerenje o redovnom studiranj, potvrda o mjesečnom primanju roditelja-staratelja (plata-penzija).

Stipendije bi se dijelile svake druge subote u mjesecu za protekli mjesec. Svaki stipendista svojim potpisom će potvrditi primitak stipendije. Potpisani spiskovi će biti  pohranjeni u arhivi Fondacije i prezentirat će se donatoru na njegov zahtjev.